Bao lô là gì ? Cách tính tiền bao lô như thế nào ?

Bao lô là gì ? Cách tính tiền bao lô như thế nào ?