Hôm trước đuôi câm hôm sau nên đánh con gì?

Hôm trước đuôi câm hôm sau nên đánh con gì?