Bạc nhớ đầu đuôi câm là gì?

Bạc nhớ đầu đuôi câm là gì?