Soi cầu Bạch thủ miền Bắc 24 giờ như thế nào mới chuẩn?

Soi cầu Bạch thủ miền Bắc 24 giờ như thế nào mới chuẩn?